Meriți să fii surprins.

Atât în Europa, cât și în România, Lidl face parte din Top 100 cei mai buni Angajatori!

Top Employer Romania 2020

Poziții vacante

Oraș/ cod poștal neidentificat.

 
  Posturi vacante disponibile » Afișează toate posturile vacante Căutare post

Protecţia Datelor

Protecția datelor în platforma cariere.lidl.ro
 

Prevederi privind protecția datelor

 

Ne bucurăm că te interesează protecția datelor pe pagina noastră de Internet. La vizitarea paginii noastre de Internet dorim să te simți bine și în siguranță și să consideri respectarea de către noi a drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal ca și o caracteristică de calitate orientată spre persoana vizata.

Următoarele secțiuni privind protecția datelor te informează despre scopul și întinderea operațiunii de prelucrare a datelor tale cu caracter personal prin vizitarea paginii noastre de Internet, precum și despre celelalte elemente prevăzute de legislația în vigoare. Datele cu caracter personal se referă la orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”), respectiv informații care vor fi atribuite, respectiv pot fi atribuite direct sau indirect persoanei tale. Ca bază legală pentru protecția datelor servește în special Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor ) („GDPR”) și Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a legislației naționale aplicabilă a GDPR.

 

Cuprins

1. Vedere de ansamblu

2. Accesarea paginii noastre de Internet

3. Prezența online și optimizarea paginii de Internet

3.1 Cookie-uri – precizări generale

3.2 Google Analytics

3.3 Onsite-Targeting și optimizarea paginii de Internet

3.4 Re-Targeting/ publicitate online bazată pe interese

3.5 Posibilitate de retragere a consimțământului/dreptul de obiectiune

4. Contact prin e-mail / apeluri telefonice

5. Destinatari în afara UE

6. Conținuturi incluse

6.1 Înregistrări video de pe YouTube

6.2 Bing Maps

7.Drepturile tale privind protectia datelor

7.1 Vedere de ansamblu

7.2 Dreptul de acces la date conform articolului 15 GDPR

7.3 Dreptul la rectificarea datelor conform articolului 16 GDPR

7.4 Dreptul la ștergere conform articolului 17 GDPR

7.5 Dreptul la restricționarea prelucrării conform articolului 18 GDPR

7.6 Dreptul la portabilitatea datelor conform articolului 20 GDPR

7.7 Dreptul la obiecție conform articolului 21 GDPR

7.8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată,  inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau  o  afectează în  mod similar într-o măsură semnificativă potrivit art. 22 din GDPR

8. Persoane de contact

8.1 Persoană de contact în caz de întrebări sau pentru exercitarea drepturilor tale privind protecția datelor

8.2  Persoană de contact în caz de întrebări privind protecția datelor

8.3  Drept de plângere pe lângă autoritatea de supraveghere privind protecția datelor și de a te adresa instanței de judecată competente

9. Numele și datele de contact ale Operatorului de date, precum și date de contact ale responsabilului cu protecția datelor al companiei

 

1. Vedere de ansamblu

Odată cu accesarea paginii noastre de Internet se schimbă diferite informații între terminalul tău și serverul nostru. Poate fi vorba și de date cu caracter personal. Informațiile astfel colectate se utilizează, printre altele, la optimizarea paginii noastre de Internet sau pentru a afișa publicitate în  browser-ul terminalului tău. 

2. Accesarea paginii noastre de Internet

Scopurile prelucrării datelor / temei legal

La accesarea paginii noastre de Internet, prin browser-ul utilizat pe terminalul tău se trimit automat și fără intervenția ta:

 • Adresa IP a echipamentului solicitant conectat la Internet;

 • Data și ora accesării; 


 • Denumirea și URL-ul fișierului interogat; 


 • Pagina de Internet/aplicația de pe care a avut loc accesul (Referrer-URL);

 • Browser-ul utilizat de tine și, dacă e cazul, sistemul de operare al computerului tău conectat la Internet, precum și

 • Numele Access-Provider-ului tău

către serverul paginii noastre de Internet și se salvează temporar într-un așa-numit log-file pentru următoarele scopuri:

 • Asigurarea conexiunii în condiții potrivite din punct de vedere funcțional,

 • Asigurarea unei utilizări corespunzătoare a paginii noastre de Internet/a aplicației,

 • Evaluarea siguranței și stabilității sistemului.

Baza legală pentru prelucrarea adresei IP este articolul 6 alineatul 1 litera f) GDPR. Interesul nostru legitim constă în scopurile menționate mai sus ale prelucrării datelor.

De asemenea, vom prelucra datele tale cu caracter personal legate de aplicarea ta pe unul sau mai multe din posturile vacante incluse pe pagina noastră de Internet, cum ar fi postul care te interesează, localitatea.

Durata salvării / criterii pentru stabilirea duratei salvării:

Datele se salvează pentru o perioadă de 7 (șapte) zile și apoi se șterg automat.

3. Prezența online și optimizarea paginii de Internet

3.1 Cookie-uri – precizări generale

Pe pagina noastră de Internet utilizăm așa-numite cookie-uri pe baza articolului 6 alineatul 1 litera f) GDPR, respectiv în temeiul interesului legitim al companiei noastre. Interesul nostru de a ne optimiza pagina de Internet trebuie considerat ca fiind legitim în sensul prevederii menționate anterior.

În cazul cookie-urilor, acestea sunt fișiere mici care se salvează pe terminalul tău (laptop, tabletă, smartphone sau similar), atunci când vizitezi pagina noastră de Internet. Cookie-urile nu cauzează daune pe terminalul tău, nu conțin viruși, troieni sau alt software dăunător. În cookie se arhivează informații în legătură cu terminalul utilizat în mod specific. Însă acest lucru nu înseamnă că prin aceasta obținem direct cunoștințe despre identitatea ta. Utilizarea cookie-urilor servește, pe de o parte, la a face ca utilizarea ofertei noastre să fie mai plăcută pentru tine. Astfel, utilizăm așa-numite session-cookies, pentru a identifica faptul că ai vizitat deja anumite părți ale paginii noastre de Internet. Acestea se șterg automat după părăsirea paginii noastre de Internet. În plus, utilizăm, de asemenea, în scopul ușurinței utilizării, cookie-uri temporare, care se salvează pentru o anumită perioadă de timp stabilită pe terminalul tău. Dacă vizitezi din nou pagina noastră, pentru a ne utiliza serviciile, se identifică automat că ai vizitat anterior site-ul nostru, ce date ai introdus/ce setări ai efectuat, pentru a nu trebui să realizezi încă o dată aceste acțiuni.

Pe de altă parte, utilizăm cookie-uri pentru a înregistra statistic utilizarea paginii noastre de Internet, în scopul optimizării ofertei noastre, precum și pentru afișarea informațiilor adaptate special la tine. Aceste cookie-uri ne permit ca la o nouă vizitare a paginii noastre să identificăm automat că ai mai vizitat anterior pagina noastră de Internet. Aceste cookie-uri se șterg automat după o perioadă de timp definită. Majoritatea browser-erelor acceptă în mod automat cookie-uri. Însă poți să îți configurezi browser-ul în așa fel încât să nu se salveze cookie-uri pe computerul tău sau să apară mereu o precizare înainte de a se crea un nou cookie. Însă dezactivarea completă a tuturor cookie-urilor poate să conducă la imposibilitatea de a utiliza toate funcțiile paginii noastre de Internet.

O vedere de ansamblu privind cookie-urile utilizate cu alte informații (de ex. privind durata salvării) găsești în Politica de utilizare a modulelor cookie.

3.2 Google Analytics

Scopurile prelucrării datelor /temei legal

În scopul alcătuirii conform nevoilor și al optimizării continue a paginilor noastre de Internet utilizăm, pe baza articolului 6 alineatul 1 litera a) GDPR, Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, SUA („Google“). În acest context, te informăm asupra faptului că se întocmesc profiluri pseudonimizate ale utilizatorilor și se utilizează cookie-uri care generează următoarele informații despre utilizarea de către tine a acestei pagini de Internet:

 • Tipul / versiunea browser-ului,

 • Sistemul de operare utilizat,

 • Referrer-URL (pagina vizitată anterior),

 • Hostname-ul computerului care accesează (adresa IP),

 • Ora solicitării serverului.

Informațiile se folosesc pentru a evalua utilizarea paginilor noastre de Internet, pentru a crea rapoarte despre activitățile de pe pagina de Internet și pentru a presta analize legate de utilizarea paginii de Internet și de utilizarea Internetului în scopul cercetării pieței și al alcătuirii conform nevoilor a acestor pagini de Internet. Adresele IP se anonimizează, astfel încât nu este posibilă o atribuire (așa-numitul IP-Masking).

Poți, de asemenea, să împiedici instalarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a software-ului browser-ului tău. De asemenea, în cazul în care nu ești de acord cu acest tip de cookies, poți să îți exprimi aceasta opțiune prin selectarea corespunzătoare a opțiunii tale aici.

Semnalăm faptul că, în cazul în care se împiedică instalarea cookies-urilor analitice, pentru că nu ai optat pentru instalarea acestora, este posibil să nu se poată utiliza integral toate funcțiile acestei pagini de Internet. În plus, poți să împiedici înregistrarea datelor generate de cookie-uri și care se referă la utilizarea de către tine a paginii de Internet (incl. adresa ta IP), precum și prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea și instalarea acestuiBrowser-Add-on. Alternativ față de Browser-Add-on, în special în cazul browser-elor pe terminalele mobile, poți să împiedici, în plus, înregistrarea de către Google Analytics, prin click peacest link. Într-o asemenea situație se va genera un Opt-Out-Cookie, care împiedică viitoarea înregistrare a datelor tale la vizitarea acestei pagini de Internet. Opt-Out-Cookie-ul este valabil numai în acest browser și numai pentru pagina noastră de Internet și se arhivează pe echipamentul tău. Dacă ștergi cookie-urile în acest browser, trebuie să pui din nou Opt-Out-Cookie-ul. Alte informații privind protecția datelor în legătură cu Google Analytics găsești pe  pagina de InternetGoogle Analytics.

Destinatari / categorii de destinatari:

Informațiile generate în cookie-uri se transmit către serverele Google în SUA și se salvează acolo. Din informațiile pe care le deținem, în niciun caz nu se reunește adresa ta IP cu alte date deținute de Google. De asemenea, aceste informații se transmit, dacă e cazul, către terți, dacă exista un temei legal sau dacă destinatarii au calitatea de persoane împuternicite ale operatorului.

Durata salvării / criterii pentru stabilirea duratei salvării:

După anonimizarea adresei IP nu mai este posibilă o identificare a persoanei tale. Datele prelucrate statistic se șterg din Google Analytics după 24 de luni. În rapoartele întocmite pe baza Google Analytics nu există nicio referire la persoana ta.

3.3 Onsite-Targeting și optimizarea paginii de Internet

Scopurile prelucrării datelor / temei legal:

Pe pagina noastră de Internet se înregistrează și se evaluează, prin utilizarea cookie-urilor, informații pentru optimizarea paginilor noastre de Internet și a afișărilor de publicitate redate pe acestea. Astfel, se urmărește să se asigure în special că, pe baza comportamentului tău anterior de utilizare, pe terminalele tale se afișează numai publicitate orientată spre interesele tale reale sau presupuse. Informațiile prelucrate în aceste scopuri conțin, de exemplu, date privind ofertele noastre de posturi libere care te-au interesat. Baza legală pentru această prelucrare de date este articolul 6 alineatul 1 litera a) GDPR, prin bifarea căsuței „De acord” pe care o poți accesa și aici. Optimizarea paginilor noastre de Internet pentru o mai bună ofertă și evitarea afișărilor de publicitate neinteresante pentru tine se află atât în interesul tău, cât și în interesul nostru. Înregistrarea și evaluarea au loc exclusiv sub pseudonim. Astfel, informațiile nu se reunesc cu celelalte date cu caracter personal ale tale.

Destinatari/ categorii de destinatari:

Destinatarii datelor sunt persoanele împuternicite care prelucrează datele menționate mai sus în cadrul Onsite-Targeting și al optimizării paginii de Internet, ce pot fi vizualizate aici, și care prelucrează datele tale pe o bază contractuală, în scopurile menționate și după instrucțiunile noastre.

Durata salvării / criterii pentru stabilirea duratei salvării:

Cookie-urile utilizate aici și informațiile conținute în ele se salvează conform prevederilor privind cookie-urile și se șterg direct în caz de retragere a consimțământului . Alte informații privind cookie-urile utilizate de acești destinatari găsiți în Politica privind modulele cookie.

3.4 Re-Targeting/ publicitate online bazată pe interese

Scopurile prelucrării de date / temei legal:

În plus, folosim cookie-uri de tip de Re-Targeting ale diferiților furnizori. Acest lucru ne permite să alcătuim oferta noastră online în mod mai interesant, adaptată nevoilor tale. Pentru aceasta se genereaza un cookie cu care se colectează date privind interesele tale, prin utilizarea de pseudonime. Se colectează informații despre comportamentul tău privind navigarea pe pagina de Internet, în scopuri de marketing, sub formă anonimizată, se salvează în fișiere text de tip cookie pe computerul tău.

Astfel, evaluăm cu ajutorul prestatorilor menționați la punctele 3.1 până la 3.4, la ce oferte de posturi te-ai uitat pe pagina noastră de Internet. Apoi se pot afișa oferte de posturi direcționate ca banner-e publicitare personalizate interesante pentru tine pe paginile de Internet ale partenerilor noștri, pe care îi poți regăsi în lista atașată aici. În niciun caz aceste date nu pot fi folosite pentru a identifica direct vizitatorul acestei pagini de Internet. În acest sens nu se prelucrează date cu caracter personal care conduc la identificarea directă a persoanei vizate și nici nu se reunesc profilurile utilizatorilor cu datele cu caracter personal colectate de compania noastră. Această prelucrare de date are loc pe baza articolului 6 alineat 1 litera a) GDPR prin bifarea căsuței pe care o poți regăsi și aici. Prin intermediul măsurilor de targeting care se utilizează vrem să asigurăm faptul că pe terminalele tale se afișează numai publicitate orientată spre interesele tale reale sau presupuse. Este atât în interesul tău, cât și în interesul nostru să nu te deranjăm cu afișări de publicitate neinteresante pentru tine.

Dacă nu dorești să ți se mai afișeze banner-e publicitare personalizate, poți să îți retragi oricând consimțământul, fără ca o asemenea retragere să afecteze operațiunea de prelucrare realizată anterior pe baza consimțământului tău. În acest sens, poți parcurge următoarele acțiuni:

 • Poți selecta aici opțiunea ta de a fi de acord/a nu fi de acord cu cookie-urile privind publicitatea online.

 • Cu un click pe butonul afișat în fiecare banner publicitar vei fi direcționat/ă pe pagina de Internet a furnizorului. Pe această pagină vei avea acces încă o dată la informații privind modalitatea de prelucrare a datelor prin tehnologia de retargeting și ți se oferă posibilitatea de  retragere a consimțământului sau de Opt-out. Dacă elimini posibilitatea de instalare pe computerul tău a cookie-urilor pentru publicitate online ale unei terțe părți, pe echipamentul tale se salvează un așa-numit "Opt-out"-Cookie, care împiedică în viitor afișarea banner-elor publicitare ale entității respective. Te rugăm să ai în vedere că această eliminare poate avea loc numai de pe echipamentul tău, iar cookie-urile "Opt-out" respective nu trebuie să fie șterse de pe echipamentul tău pentru a rămâne salvată opțiunea astfel selectată. De asemenea, te rugăm să ai în vedere că odată ce ai fost direcționat/ă pe pagina de Internet a furnizorului, acesta are propria sa politica de protecția datelor pe care te sfătuim să o parcurgi cu atenție din website-ul acestuia. Lidl România nu este responsabil pentru operațiunile de prelucrare a datelor realizate de către furnizorul respectiv, prin intermediul paginii sale de Internet.

 • Alternativ poți să utilizezi și posibilitățile de retragere a consimțământului sau de obiecțiune menționate la punctele 3.1 până la 3.4. De asemenea, pe pagina de Internet http://www.youronlinechoices.com/ poți să împiedici activitatea de publicitate bazată pe interese a unei multitudini de membri autoreglementați ai European Interactive Digital Advertising Alliance (http://www.edaa.eu/european-principles/)inclusiv a societății Lidl, prin intermediul așa-numitului manager de preferințe. Te rugăm să ții cont de faptul că pentru aceasta se plasează pe computerul tău un așa-numit Opt-out-Cookie. Dacă îl ștergi, ți se va afișa din nou publicitate bazată pe interese.

Destinatari / categorii de destinatari:

Pe pagina noastră de Internet utilizăm cookies de tip retargeting ale diferiților furnizori, care prelucrează datele menționate mai sus în cadrul Re-Targeting-ului. Alte informații privind cookie-urile utilizate de acești prestatori se găsesc în sectiunile Politica privind modulele cookie.

Durata salvării/ criterii pentru stabilirea duratei salvării:

Cookie-urile utilizate pentru scopuri de Re-Targeting și informațiile conținute în acestea se salvează pentru perioada menționată în Politica privind modulele cookie și după aceea se șterg automat.

3.5 Posibilitate de retragere a consimțământului/dreptul de obiectiune

Persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul atunci când temeiul legal este articolul 6 alineat 1) litera a) din GDPR, respectiv când prelucrarea datelor se realizează în temeiul consimțământului persoanei vizate. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării  efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Aceasta opțiune se poate realiza prin accesarea link-ului dedicat aici.

De asemenea, poți să împiedici tehnologiile de targeting explicate la punctele 3.2 - 3.4 printr-o setare referitoare la cookie în browser-ul tău (vezi și punctul 3.1). În plus ai posibilitatea de a împiedica publicitatea personalizată bazată pe interese cu ajutorul așa-numitului manager de preferințe.

În cazul în care dezactivezi cookie-urile prevăzute la punctul 3.1, prin exercitarea dreptului de obiecțiune, te informăm că utilizarea site-ului fie va deveni imposibilă, fie nu va fi realizată la nivel corespunzător, prin utilizarea tuturor funcțiilor sale.

4. Contact prin e-mail / apeluri telefonice

Scopurile prelucrării de date / temei legal

Tratăm, bineînțeles, cu confidențialitate datele cu caracter personal pe care ni le comunici prin e-mail. Utilizăm datele tale exclusiv în scopul de gestionare a solicitării tale. Baza legală pentru prelucrarea datelor este articolul 6 alineatul 1 litera f) GDPR. Interesul nostru legitim și al tău deopotrivă privind prelucrarea datelor rezultă din scopul și nevoia de a  răspunde la solicitarea ta, de a soluționa probleme existente, dacă e cazul, și astfel de a menține și de a promova satisfacția ta în calitate de utilizator al paginii noastre de Internet.

Destinatari /categorii de destinatari

Ca regulă generală, excludem transmiterea datelor cu caracter personal către terți. În mod excepțional, se prelucrează date prin terți, care pot avea calitatea de persoană împuternicită, cum ar fi furnizori de servicii de resurse umane, servicii juridice, servicii de IT. Aceștia sunt selectați cu grijă, în plus sunt auditați de noi și sunt obligați contractual conform articolului 28 GDPR.

Durata salvării / criterii pentru stabilirea duratei salvării:

Toate datele cu caracter personal pe care ni le transmiți în caz de solicitări (sugestii, laudă sau critică) prin e-mail sau telefonic, sunt șterse, respectiv anonimizate de către noi cel târziu la 3 luni de la răspunsul final acordat. Experiența a arătat că, de regulă, după 3 luni nu mai apar întrebări legate de răspunsurile noastre. În cazul exercitării drepturilor tale de protecția datelor în calitate de persoană vizată (a se vedea mai jos), datele tale cu caracter personal se salvează pentru 3 ani de la data răspunsului final, ca dovadă că ți-am acordat informații cuprinzătoare și că se respectă cerințele legale.

5. Destinatari în afara UE

Cu excepția prelucrărilor redate la punctele 3.2 și 7  nu îți transmitem datele cu caracter personal către destinatari cu sediul în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European.

Prelucrările menționate la punctele 3.2 și 6.1 determină o transmitere de date către serverele Google LLC. Aceste servere se află parțial în SUA.

Prelucrările menționate la punctul 6.2 determină o transmitere de date către serverele Microsoft Corporation. Microsoft Corporation participă la acordul privind scutul de confidențialitate între UE și SUA.

Pentru SUA, Comisia Europeană a adoptat decizia din 12.7.2016 privind faptul că potrivit reglementărilor scutului de confidențialitate UE-SUA există un nivel adecvat al protecției datelor (așa-numita „Decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție“ conform articolului 45 GDPR). Prestatorii menționați la punctul 6 sunt certificați conform scutului de confidențialitate UE – SUA.

6. Conținuturi incluse

6.1 Înregistrări video de pe YouTube

Am inclus în oferta noastră online înregistrări video de pe YouTube, care sunt salvate pe http://www.YouTube.com și care pot fi derulate direct de pe pagina noastră de Internet. Acestea sunt toate incluse în „modul extins de protecția datelor“, adică nu se transmit date despre tine ca utilizator către YouTube dacă nu derulezi înregistrările video. Abia în momentul în care derulezi înregistrările video se transmit datele. Nu avem nicio influență asupra acestui transfer de date.

Alte informații privind scopul și întinderea colectării de date și a prelucrării acestora de către YouTube primești în politicile de confidențialitate privind protecția datelor ale furnizorului. Acolo primești și alte informații privind drepturile tale în acest sens și posibilitățile de setare pentru protecția drepturilor tale cu caracter personal. Adresa și precizările privind protecția datelor ale YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irlanda; https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

6.2 Bing Maps

Pe această pagină de Internet utilizăm oferta Bing Maps. Astfel putem să îți afișăm hărți interactive direct pe pagina de Internet și îți permitem utilizarea cu un acces facil a funcției de hărți, pentru a găsi oferte de posturi în apropiere de locația ta geografica.

Utilizarea Bing Maps are loc în interesul unei redări atrăgătoare a ofertelor noastre online și al unei posibilități ușoare de găsire a locurilor indicate de noi pe pagina de Internet. Acest lucru se poate realiza prin selectarea acestei funcții de către tine în sensul articolului 6 alineatul 1 litera a) GDPR.  

Prin vizitarea paginii noastre de Internet, furnizorul Bing Maps, Microsoft Corporation, primește informația că ai accesat subpagina corespunzătoare paginii noastre de Internet. Pentru utilizarea funcțiilor Bing Maps este necesar, în cadrul comunicării pe Internet, să se prelucreze adresa ta IP. De regulă, aceasta se prelucrează pe un server Microsoft în SUA.

Asupra prelucrărilor concrete de date de către Bing Maps nu avem nicio influență. Alte informații privind scopul și întinderea prelucrărilor de date de către Bing Maps primești în politica de confidențialitate privind protecția datelor a furnizorului. Acolo primești și alte informații privind drepturile tale de protecția datelor și posibilitățile de setare pentru protecția datelor tale cu caracter personal. Adresa și informațiile privind protecția datelor ale furnizorului Bing Maps: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 SUA, https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement .

7.Drepturile tale privind protecția datelor

7.1 Vedere de ansamblu

Pe lângă dreptul de a îți retrage consimțământul pe care ni l-ai acordat pentru operațiunile de prelucrare prevăzute în acest document și care se bazează pe acest temei legal reglementat de articolul 6 alineat 1) litera a) din GDPR, fără ca această retragere să afecteze legalitatea operațiunilor efectuate anterior retragerii, în condițiile legislației privind protecția datelor, îți revin următoarele alte drepturi:

 • Dreptul de acces la datele tale cu caracter personal colectate de Lidl conform articolului 15 GDPR,

 • Dreptul la rectificarea datelor incorecte sau la completarea datelor incomplete conform articolului 16 GDPR,

 • Dreptul la ștergerea datelor tale conform articolului 17 GDPR,

 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor tale conform articolului 18 GDPR,


 • Dreptul la portabilitatea datelor conform articolului 20 GDPR,

 • Dreptul la obiecțiune conform articolului 21 GDPR,

 • Dreptul de a nu face  obiectul unei  decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată,  inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă potrivit art. 22 din GDPR. Menționăm că datele tale nu sunt prelucrate în scopul luării unei decizii bazate exclusiv pe  prelucrarea automată, care să producă efecte dintre cele menționate de art. 22 din GDPR.

7.2 Dreptul de acces la date conform articolului 15 GDPR

Ai dreptul, conform articolului 15 alineatul 1 GDPR, ca la cerere să primești gratuit informații despre datele cu caracter personal stocate de noi cu privire la persoana ta. Acest lucru cuprinde în special:

 • Scopurile în care se prelucrează datele cu caracter personal;

 • Categoriile de date cu caracter personal care se prelucrează;

 • Destinatarii, respectiv categoriile de destinatari, față de care au fost dezvăluite sau se mai dezvăluie datele cu caracter personal care te vizează;

 • Durata de stocare a datelor cu caracter personal care te vizează sau, dacă nu sunt posibile date concrete în acest sens, criteriile pentru stabilirea duratei stocării;

 • Existența unui drept de rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal care te vizează, a unui drept la restricționarea prelucrării datelor sau a dreptului de portabilitate, a unui drept de obiecțiune împotriva acestei prelucrări, dreptul de a nu face  obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice  care  privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

 • Atunci când temeiul legal al operațiunii de prelucrare a datelor este consimțământul tău prevăzut de articolul 6 alineat 1) litera a) din GDPR, ai dreptul de a îți retrage consimțământul oricând, fără ca retragerea să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 • Existența unui drept de plângere pe lângă o autoritate de supraveghere sau de a te adresa unei instanțe de judecată;

 • Toate informațiile disponibile privind proveniența datelor, în cazul în care datele tale cu caracter personal nu au fost colectate de la tine;

 • Existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4), precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.  

Dacă se transmit date cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională, atunci ai dreptul să fii informat despre garanțiile adecvate conform articolului 46 GDPR în legătură cu transmiterea datelor astfel realizata.

7.3 Dreptul la rectificarea datelor conform articolului 16 GDPR

Ai dreptul să ne ceri neîntârziat rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc. Prin luarea în considerare a scopurilor prelucrării, ai dreptul să ceri completarea datelor cu caracter personal incomplete – inclusiv prin intermediul unei declarații de completare.

7.4 Dreptul la ștergere conform articolului 17 GDPR

Ai dreptul să ne ceri ca datele cu caracter personal care te vizează să fie șterse neîntârziat, dacă se aplică unul dintre următoarele motive:

 • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt fel;

 • Revoci consimțământul tău pe care se baza prelucrarea conform articolului 6 alineatul 1 litera a) sau articolului 9 alineatul 2 litera a) GDPR, și lipsește o altă bază legală pentru prelucrare;

 • Depui o obiecție conform articolului 21 alineatul 1 sau alineatul 2 GDPR împotriva prelucrării și  nu există motive legitime care să prevaleze în  ceea ce privește prelucrarea;

 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

 • Stergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale;

 • Datele cu caracter personal au fost colectate cu privire la serviciile oferite de societatea de informații conform articolului 8 alineatul 1 GDPR.

Dacă am transmis datele tale către alți destinatarii și suntem obligați să le ștergem, prin luarea în considerare a tehnologiei disponibile și a costurilor de implementare, luăm măsuri adecvate pentru a-i informa pe destinatarii datelor care prelucrează datele tale că ai solicitat și de la aceștia ștergerea tuturor link-urilor spre aceste date cu caracter personal sau a copiilor sau multiplicărilor acestor date cu caracter personal.

7.5 Dreptul la restricționarea prelucrării conform articolului 18 GDPR

Ai dreptul să ne ceri restricționarea prelucrării dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

 • Contești corectitudinea datelor cu caracter personal;

 • Prelucrarea este ilegală și ceri, în locul ștergerii, restricționarea utilizării datelor cu caracter personal;

 • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal pentru scopurile prelucrării, dar persoana vizată are nevoie de ele pentru revendicarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale sau

 • Aceasta a depus obiecție împotriva prelucrării conform articolului 21 alineatul 1 GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

7.6 Dreptul la portabilitatea datelor conform articolului 20 GDPR

Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc și pe care ni le-ai  furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în următoarele cazuri:

 • prelucrarea se bazează pe un consimțământ conform articolului 6 alineatul 1 litera a) sau articolului 9 alineatul 2 litera a) sau pe un contract conform articolului 6 alineatul 1 litera b) GDPR și

 • prelucrarea este realizată prin mijloace automate.

La exercitarea dreptului tău la portabilitatea datelor ai dreptul de a obține ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de către noi către un alt operator, dacă acest lucru este fezabil tehnic.

7.7 Dreptul la obiecție conform articolului 21 GDPR

În condițiile articolului 21 alineatul 1 GDPR, ai dreptul de obiecțiune împotriva prelucrării datelor din motive care rezultă din situația ta specială.

Prezentul drept la obiecție este valabil pentru toate scopurile de prelucrare descrise în aceste prevederi privind protecția datelor, care se prelucrează pe baza articolului 6 alineatul 1 litera f) GDPR, respectiv în interesul legitim al operatorului sau al unei terțe părți.

Solicitarea ta va fi analizată, Operatorul urmând să nu mai prelucrează datele cu  caracter personal, cu  excepția cazului în care  are  motive legitime și  imperioase  care justifică prelucrarea și  care  prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților tale sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.  De exemplu, în cazul cookie-urilor prevăzute la pct. 3.1., dezactivarea cookie-urilor poate conduce la imposibilitatea asigurării funcționarii paginii de Internet la un nivel corespunzător.

7.8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată,  inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau  o  afectează în  mod similar într-o măsură semnificativă potrivit art. 22 din GDPR

Menționăm că datele tale nu sunt prelucrate în scopul luării unei decizii bazate exclusiv pe  prelucrarea automată, care să producă efecte dintre cele menționate de articolul 22 din GDPR.

8. Persoane de contact

8.1 Persoană de contact în caz de întrebări sau pentru exercitarea drepturilor tale privind protecția datelor

În caz de întrebări privind pagina noastră de Internet sau privind exercitarea drepturilor tale în cazul prelucrări datelor tale (drepturi legate de protecția datelor), poți să te adresezi serviciului nostru: protectiadatelor@lidl.ro.

8.2  Persoană de contact în caz de întrebări privind protecția datelor

Dacă ai alte întrebări privind prelucrarea datelor tale, poți să te adresezi responsabilului cu protecția datelor al companiei Lidl (vezi punctul 9).

8.3  Drept de plângere pe lângă autoritatea de supraveghere privind protecția datelor și de a te adresa instanței de judecată competente

În plus, îți revine oricând un drept de plângere pe lângă autoritatea de supraveghere privind protecția datelor. Pentru aceasta te poți adresa autorității de supraveghere privind protecția datelor din România, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România, https://www.dataprotection.ro.

De asemenea, ai dreptul de a te adresa instanței de judecată competentă pentru apărarea drepturilor și intereselor tale legitime.

9. Numele și datele de contact ale Operatorului de date, precum și date de contact ale responsabilului cu protecția datelor al companiei

Aceste prevederi privind protecția datelor sunt valabile pentru prelucrarea datelor de către Lidl Discount SRL, cu sediul în Str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr. 58 A, sector 1, București, („Operatorul“) și pentru pagina de Internet cariere.lidl.ro. Responsabilul cu protecția datelor al Lidl Discount SRL este contactabil la adresa menționată mai sus, în atenția responsabilului cu protecția datelor respectiv la protectiadatelor@lidl.ro.